Licitațiile publice reprezintă una dintre cele mai eficiente modalități prin care instituțiile publice și entitățile guvernamentale atribuie contracte pentru furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii unor companii cu acționarat privat.

De-a lungul timpului, licitațiile au devenit principalul instrument de achiziții pentru multe guverne și ministere, ca modalitate de a demonstra faptul că fondurile publice sunt cheltuite în mod transparent și echitabil. Pentru companii, licitațiile publice reprezintă oportunități de a extinde afacerea și de a accesa piețe noi.

Ce este o licitație publică?

O licitație publică reprezintă un proces formal prin care autoritățile publice sau entitățile guvernamentale cumpără bunuri, servicii sau lucrări de la furnizori externi. Există mai multe tipuri de licitații, fiecare fiind adaptată nevoilor specifice ale entității care își dorește să le achiziționeze:

  • Licitația deschisă: toți furnizorii interesați pot depune o ofertă; are cel mai mare grad de transparență;
  • Licitația restrânsă: doar furnizorii selectați sau invitați pot depune oferte;
  • Licitația competitivă: este un proces în două etape, în care furnizorii sunt inițial invitați să-și prezinte propunerile, iar ulterior, pe baza evaluării acestora, sunt invitați să depună oferte financiare.

Licitațiile publice promovează concurența, ceea ce poate duce la prețuri mai bune și servicii de calitate superioară. Mai mult, ele oferă oportunități egale tuturor furnizorilor, indiferent de mărimea acestora, de a face afaceri cu guvernul sau alte entități publice.

Ce criterii trebuie să îndeplinească o companie care vrea să participe la o licitație publică?

Participarea la o astfel de licitație nu este deloc ușoară. Companiile care își doresc un contract cu statul trebuie să se pregătească riguros și chiar să respecte niște criterii bine definite, pe care le vom expune mai jos:

Eligibilitatea legală

Prima și cea mai fundamentală condiție pentru a participa la o licitație publică este eligibilitatea legală. Acest lucru implică faptul că orice companie participantă trebuie să fie înregistrată legal și să funcționeze conform legislației locale. În plus, trebuie să ofere documentele fiscale, licențele și certificatele necesare pentru domeniul în care operează.

Capacitatea financiară

Este definită prin stabilitatea financiară și garanțiile oferite. Instituțiile publice pot cere dovada unei situații financiare stabile, prin bilanțuri contabile, declarații de venit sau chiar recomandări de la bănci. În ceea ce privește garanțiile, unele licitații pot necesita depunerea unei garanții de participare sau o garanție de bună execuție a contractului.

Experiența și capacitatea tehnică

Practic, portofoliul de proiecte, cu cazuri de studiu sau referințe din proiecte anterioare similare. Există licitații în care competențele și calificările echipei sunt esențiale. De exemplu, în domeniul construcțiilor, certificările și experiența echipei pot fi decisive.

Respectarea standardelor de calitate

În momentul actual, standardele de calitate nu mai sunt doar o opțiune, ci o necesitate. În cadrul licitațiilor publice, aceste standarde devin esențiale pentru a asigura că fondurile publice sunt cheltuite corespunzător și că ceea ce se achiziționează servește în mod adecvat interesului public.

Atunci când o companie poate demonstra că respectă standarde de calitate recunoscute internațional, ea câștigă o credibilitate sporită în ochii clienților, partenerilor și părților interesate.

Spre exemplu, ISO 9001 nu se concentrează doar pe produsul final, ci și pe modul în care acesta este realizat, pentru a preveni defectele și erorile.

Integritatea și reputația

Un istoric de business fără pată este esențial. Multe instituții vor evita să încheie contracte cu companii care au avut probleme legate de corupție, fraude sau alte practici neetice. Recomandările și referințele joacă, de asemenea, un rol crucial în evaluarea integrității unei companii.